Duomenų apsauga

Visi vartotojų pateikti duomenys saugomi nuo trečiųjų asmenų. Vaikustilius.lt saugo pateiktus duomenis ir naudoja juos tik tiesioginiam užsakymų vykdymui. 

 
Klientų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Asmens Duomenų apsaugos įstatymo. Jūsų asmeniniai duomenys naudojami išskirtinai aiškiems tikslams ir saugomi ne ilgiau, nei tai būtina.